BRIGADE

 HET   LENTECONGRES

… met voordrachten, optredens, tentoonstellingen, fantastische schoolprojecten, workshops voor jong en oud …

 

Vele helpende handen zijn welkom, sluit aan bij …

de WIJZE GASTEN en FERME MADAMMENBRIGADE

Stuur een mailke naar luc@vanautreve.be

 

Peter Bourguillioen, directeur /  Andy Geurs, oudercomité   /   Luc Van Autreve, Lentecongres