BRIGADE

 HET   LENTECONGRES

… met voordrachten, optredens, tentoonstellingen, workshops voor jong en oud …

 

Vele helpende handen zijn welkom …

 

Stuur een mailke naar luc@vanautreve.be