DE SCHOOLPROJECTEN

DE SCHOOLPROJECTEN

 

Vanaf de lente wordt er in elke klas van de lagere school een project voorbereid onder de gemeenschappelijke noemer

RICHTINGEN

noorden, oosten, zuiden, westen, naar boven, naar beneden, naar voren, naar achteren, opzij, ...

 

Het LCC biedt ruimte en een artistieke input voor deze projecten van de kinderen.

 

AANKONDIGING

 

Het LENTECONGRES is een samenkomst van piepjonge wetenschappers met als centrale thema “Lente in ons dorp, tijd voor een feestje (party-time)”…

 Wij organiseren de alom vermaarde Lentecongressessies!

 Worden uitgenodigd … specialisten op verschillende slimme terreinen: ontdekkingsreizigers, vaneldersmensen, geografen, geestenbezweerders,

filmontwikkelaars, familiologen en folkloristen, plannenlezers, uitkijkpostmannen, stratenbedenkers, spoorzoekers, grondverleggers, verzorgers van mens en dier, wateringenieurs en wereldverbeteraars.

 Naar aanleiding van het toch wel unieke gegeven dat De Weg-Wijzer zijn “weg nog wat moet zoeken” (dixit de directeur) zullen de congresgangers zich in de diverse werkgroepen buigen over de vraag: WAARHEEN?

 Dit zijn de mogelijke alternatieven: noord, oost, zuid, west, boven, onder, vooruit, achteruit, opzij, in het rond, naar binnen, naar buiten…

 De conclusies van het Congres zullen ten gepasten tijde aan de bevolking worden bekend gemaakt.

 

Na het Lentecongres zal aan de deelnemers het getuigschrift worden uitgereikt van Volleerd Wegwijzer.